Seminar 29. august 2018, Litteraturhuset i Oslo.

Påmelding til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Foreldrefremmedgjøring – hva er det og hva kan vi gjøre med det?

Ifølge Europeisk menneskerettsforståelse og Barnekonvensjonen er «barnas beste» et førende prinsipp for barne- og familiepolitikk og for barne- og barnevernsrett. Barnas beste skal sikre alle barns rett til familieliv og samtidig retten til privatliv. Noen ganger kan dette være hensyn som står i motstrid til hverandre, og sosialtjenesten og rettslige instanser vil være konfrontert med dilemma.

Barna kan på den ene siden være gjenstand for skade fra en eller begge foreldre, men det kan også være gjenstand for at en forelder, barnevernsmyndigheter, fosterforeldre eller terapeuter misbruker barnets tillit til å skape fiendebilder av den ene eller begge de biologiske foreldrene. Barna blir fanget i lojalitetskonflikter med stort skadepotensiale for helse og personlig vekst. Det er det sistnevnte som har fått betegnelsen «foreldrefremmedgjøring».

Seminaret vil belyse temaet fra et psykologisk, medisinsk og juridisk perspektiv, og vil være relevant for jurister, leger og psykologer. Seminaret er godkjent som videre- og etterutdanning for psykologer. Det er også søkt om forhåndsgodkjenning for legers videre- og etterutdanning. I tråd med prosedyrer i advokatforeningen vil arrangøren søke om tilsvarende godkjenning for jurister etter at seminaret er avholdt.

 

Program

0915 Registration and coffee

0930 William Fabricius: The importance of shared parenting for the child’s health and wellbeing (short video from W Fabricius)

0945 Frode Thuen: An overview of the research evidence of health consequences of mutual parenting and parental alienation

1015 Einar Columbus Salvesen and Lena Hellblom Sjögren, conversation: Psychologists awareness of parental alienation – why is it important and how can we improve it?

 

1100 Venil K Thiis: The child’s best interests from a human’s rights perspective

Questions and comments

1200 Lunch

1230 Eivind Meland: Decisions and uncertainty – how can we understand what is at stake?

Questions and comments

1315 Ashish Joshi: Parental alienation – what is the responsibility of the justice system

Øivind Østberg: Comments and a Norwegian perspective on parental alienation

Questions and comments

1430 Panel dialogue with the contributors led by Anne Hazeland Tingstad and Eivind Meland

1530 The seminar ends

 

Programansvarlige: Eivind Meland, Frode Thuen and Lena Hellblom Sjøgren

Arrangør: Parental Alienation Study Group Nordic, Kompetansenettverk Kvalitet i Barnevern

Kursavgift: 1500,-

 

Om foredragsholderne:

William Fabricius: Førsteamanuensis ved Arizona State University, psykolog med forskningsfokus på betydningen av gjensidig foreldrekontakt for barns psykologiske og sosiale helse

Frode Thuen: Professor og psykolog ved Høyskolen Vestlandet. Samlivsterapeut med forskningsfokus på samliv og helse

Einar Columbus Salvesen: Psykologspesialist med mange års erfaring som sakkyndig i familie- og barnevernsrettslige saker. Initiativtaker til «Kompetansenettverket for Kvalitet i Barnevernet»

Lena Hellblom Sjögren: Er svensk psykologspesialist og Dr Philos. Hun har arbeidet som sakkyndig i familie- og barnevernsrettslige saker i både Sverige og Norge. Hun har skrevet boken: Barnets rätt till familjeliv

Venil Katarina Thiis: Jurist og tidligere advokat med mange års erfaring som jurist i barneverns- og familiesaker. Spesielt fokus på barnevern i et menneskerettsperspektiv

Eivind Meland: Professor emeritus og allmennlege. Forskningsfokus på unges helse. Opptatt av fagetiske spørsmål og erfaring som samfunnsdebattant

Ashish Joshi: Amerikansk advokat fra Michigan med møterett i Høyesterett i flere stater i USA. Spesielt opptatt av hvordan rettsapparatet kan forebygge foreldrefremmedgjøring og legge til rette for barns rett til begge foreldre etter skilsmisse

Øivind Østberg: Advokat fra Oslo med spesiell interesse for samlivssabotasje og foreldrefremmedgjøring i barneverns- og familierett

Anne Hazeland Tingstad: Advokat fra Oslo med erfaring fra norsk rettspraksis knyttet til barneverns- og familierettslige saker